Info voor verwijzers

Ik probeer met mijn praktijk voor psychosociale hulpverlening laagdrempelige zorg te bieden, die goed bereikbaar is voor potentiële cliënten. Ik zie mijn praktijk als versterking van de eerstelijnshulp. Zo ontstaat er minder belasting voor de volgende lijnen in de GGZ.

Ik werk niet alternatief maar additief en probeer zo een brug te slaan tussen reguliere en niet-reguliere hulpverlening. Ik ben gespecialiseerd in systeem- en contextuele therapie. Hiermee kan ik effectief en op korte termijn resultaten boeken met een langdurend effect.

Ik heb op hbo-niveau kennis van psychopathologie. Derhalve ben ik bekend met de DSM-V. Ik ken de grenzen van mijn kunnen en zal bij ernstige AS I- en AS II- problematiek doorverwijzen naar GGZ-instellingen.

De voortgangsprocessen van uw patiënten zullen schriftelijk aan u worden overgelegd. Ik zal met u een periode afspreken waarin multidisciplinair overleg zal plaatsvinden.

Ik tracht in mijn vak zo veel mogelijk cliënten te bereiken, ook mensen die minder mobiel zijn. Te denken valt aan chronisch zieken, cliënten met fobieën en minder mobiele bejaarden. Huisbezoek zie ik als een toevoeging van de bestaande mogelijkheden voor verwijzers.

nl_NLDutch